VEGA, Germán

 Institució

Germán Vega García-Luengos
Catedràtic d'universitat
Departament de Literatura Espanyola i Teoria de la Literatura

Universidad de Valladolid
Plaza del Campus s/n
47011 Valladolid
ESPAÑA

Tfno: +34 983 42 30 00 (ext. 4174)
E-mail: vega@let.uva.es

Currículum

Nascut a Lleó, ha desenvolupat la major part de la seva carrera en la Universitat de Valladolid. Ha investigat sobre literatura medieval i dels Segles d'Or: Cantar de Mío Cid, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Cervantes. La seva especialitat és el teatre clàssic espanyol, sobre el qual ha publicat més d'un centenar i mig de treballs dedicats a la localització i registre de textos, problemes d'autoria, recepció a través de la representació i la lectura, i implicacions històriques i literàries. Entre els autors estudiats figuren Lope, Calderón, Godínez, Mira, Rojas Zorrilla, Alarcón, Tirso i Luis Vélez. Ha localitzat un nombre notable de testimoniatges crítics nous, dels quals destaquen els de comèdies desconegudes d'Alarcón, Vélez, Mira, Rojas, entre altres. S'ha ocupat especialment de les comèdies que es van atribuir a Calderón sense la seva ratificació, i s'ha plantejat l'autenticitat d'almenys quatre d'elles. La recuperació del repertori motiva també la seva labor de crítica textual, que ha aplicat a obres de Godínez, Rojas, Vélez, Mira o Alarcón.

Ha dirigit un bon nombre de projectes de recerca, congressos i programes de doctorat; tres d'aquests últims es van dedicar a “El Quijote y la novela moderna” i van rebre Esment de Qualitat del MINECO (2003-2005). Fundador del Festival «Olmedo Clásico» en 2006, ha estat codirector de les onze edicions celebrades fins avui i coordinador de les seves Jornades. Dirigeix el macro portal Teatro Clásico Español (TCE) de la Cervantes Virtual, així com altres dedicats a dramaturgs i fons teatrals. Coordina dues col·leccions dedicades al Segle d'Or: “Fastiginia” i “Olmedo Clásico”. És president d'honor de AITENSO i membre dels consells de redacció de diverses editorials i revistes. En 2015 va rebre el Premio Consejo Social de la Universidad de Valladolid.

Línies de recerca

Literatura del Segle d'Or; Teatre del Segle d'Or; Bibliografia; Edició crítica; Crítica; Calderón; Godínez; Mira de Amescua; Rojas Zorrilla; Ruiz d'Alarcón; Tirso de Molina; Luis Vélez de Guevara.

 

Publicacions

 • (Amb Alejandro García-Reidy y Ramón Valdés Gázquez) “Una nueva edición (¿«princeps»?) de «El castigo sin venganza»”, Anuario Lope de Vega: Texto, literatura, cultura, Nº. 27, 2021 (Ejemplar dedicado a: Los primeros años del teatro comercial en España y el primer Lope (1560-1598)), págs. 270-329
 • “Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)”, Talía: Revista de estudios teatrales, Nº 3, 2021, págs. 91-108
 • “Calderón y la censura”, Talía: Revista de estudios teatrales, Vol. 1, 2019, págs. 87-109
 • “Yo seré de romance, y diré "Escucha": comentarios metateatrales sobre las "relaciones" en Calderón”, Anuario calderoniano, Nº. 10, 2017 (Ejemplar dedicado a: Las comedias cómicas de Calderón / coord. por Wolfram Aichinger, Simon Kroll, Wolfram Nitsch), págs. 273-296
 • "El alcalde de Zalamea": una historia textual de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Cuadernos de teatro clásico, Nº. 32, 2017 (Ejemplar dedicado a: Teatro del Siglo de Oro: ¿historia o poesía? / Rafael González Cañal (dir.), Mar Zubieta (ed. lit.)), págs. 25-99
 • “Lope de Vega y la fortuna del «juego del soldado»”, Revista de literatura, Tomo 79, Nº 158, 2017, págs. 435-453
 • (Con Guillermo Serés) ed., Menéndez Pelayo y Lope de Vega, Santander, Real Sociedad Menéndez Pelayo / Editorial Universidad de Cantabria, 2016.
 • «Un antes y un después en Felipe Godínez: las comedias de doble versión», en Felipe Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal y Elena E. Marcello, eds., Judaísmo y criptojudaísmo en la comedia española. XXXV Jornadas de teatro clásico de Almagro. 5 al 7 de julio de 2012, Ciudad Real, Instituto Almagro de Teatro Clásico-Universidad de Castilla-La Mancha, 2014, pp. 187-209.
 • «El Calderón que olvidó o repudió Calderón», en Alain Bègue y Emma Herrán Alonso, eds., Pictavia Aurea. Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional “Siglo de Oro” (Poitiers, 11-15 de julio de 2011), Toulouse, PressesUniversitaires du Mirail (Anejos de Criticón 19), 2013, pp. 111-142.
 • «Comedia Nueva y Antiguo Testamento», en Emilia I. Deffis, Jesús Pérez Magallón y Javier Vargas de Luna, eds., El teatro barroco revisitado: textos, lecturas y otras mutaciones. Actas del XV Congreso de la AITENSO. Universidad de Laval, Quebec, 5 al 8 de octubre de 2011, Puebla / Montreal / Québec, El Colegio de Puebla A. C. / McgillUniversity / Université Laval, 2013, pp. 53-75.
 • «Calderón, reescritor de Lope», Anuario Calderoniano (Otro Calderón. Homenaje a Maria Teresa Cattaneo. A. Cassol y J. M. Escudero, coords.), 3 (2010), pp. 371-403.
 • «La restauración del teatro clásico», en Montserrat Amores, ed., Juan Eugenio Hartzenbusch 1806/2006, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales-Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2008, pp. 123-197.
 • «Consideraciones sobre la configuración del legado de comedias de Calderón», Criticón (Ejemplar dedicado a La literatura española en tiempos de los novatores. 1675-1726), 103-104 (2008), pp. 249-271.
 • Una comedia desconocida de Juan Ruiz de Alarcón, El Acomodado don Domingo de Don Blas. Segunda parte, México D. F. - Kassel, Universidad Autónoma Metropolitana - Edition Reichenberger, 2002.
 • (Con Rosa Fernández Lera y Andrés del Rey Sayagués), Ediciones de teatro español en la Biblioteca de Menéndez Pelayo (hasta 1833), Kassel, Edition Reichenberger, 2001.
 • (Con D. W. Cruickshank y J. M. Ruano), La segunda versión de La vida es sueño de Calderón, Liverpool, UniversityPress. HispanicStudies TRAC, vol. 19, 2000.
 • «Treinta comedias desconocidas de Ruiz de Alarcón, Mira de Amescua, Vélez de Guevara, Rojas Zorrilla y otros de los mejores ingenios de España», Criticón, 62 (1994), pp. 57-78.
 • Problemas de un dramaturgo del Siglo de Oro. Estudios sobre Felipe Godínez. Con dos comedias inéditas, Valladolid, Universidad de Valladolid C.A. y M. P. de Salamanca, 1986.