SEGUÍ TROBAT, Gabriel

 Institució

Gabriel Seguí Trobat
Professor Titular d'Universitat de Litúrgia
Ateneu Sant Pacià – Facultat de Teologia de Catalunya -
Institut Superior de Litúrgia de Barcelona
C/ Diputació, 231. 08007 Barcelona
Investigador de la Universitat de les Illes Balears

E-mail: gabriel.palma@foners.net

Currículum

Professor de Llengua catalana per a adults de l'Estudi General Lul·lià de Palma (1985). Batxiller en teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (1993). Llicenciat en teologia dogmàtica (orientació: sagraments-litúrgia) per la Pontifícia Universitat Catòlica Argentina “Santa María dels Buenos Aires” (1995). Doctor en teologia, especialitat litúrgia, per la Facultat de Teologia de Catalunya-Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (2003). Doctor en Filologia Catalana i Lingüística General per la Universitat de les Illes Balears amb la tesi La consueta de sagristia de 1511 de la Seu de Mallorca (Palma, Arxiu Capitular de Mallorca, ms. 3.400). Estudi dels fonts literàries i edició del text (2011).

Professor-ajudant del Centro de Estudios Institucionales de la Universidad del Norte “Santo Tomás de Aquino” (Buenos Aires) des de 1995 a 2000. Professor titular ordinari de l'Instituto Superior de Estudios Teológicos “Cristo Buen Pastor” (Buenos Aires) des de 1996 a 2005. Professor titular ordinari de sacramentología en l'Instituto San José de la diócesis de Morón (Província de Buenos Aires) des de 1999 a 2005. Professor titular extraordinari de la Facultat de Teologia de San Miguel (Província de Buenos Aires) des de 1998 a 2005. Professor encarregat de curs (2006) i després titular extraordinari de la Facultat de Teologia de Catalunya-Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (2012). Professor associat de llengua i literatura catalanes del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears (2009-2016).

Director de la Biblioteca Diocesana de Mallorca (des de 2000). Director de l'arxiu medieval i modern, i bibliotecari, del Santuari de la Mare de Déu de Lluc-Mallorca (2000-2011). Membre de la congregació de Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i de María (Mallorca). Des de 2022 consultor de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments.

Línies de recerca

Estudi i edició dels textos litúrgics medievals i renaixentistes de la diòcesi de Mallorca.

La litúrgia i la sacramentologia a partir dels pressupostos de la teologia de la cultura (línia d'aprofundiment teològic).

Publicacions

 • “La Litúrgia de les Hores i els Cent Noms de Déu de Ramon Llull”, Studia lulliana, Vol. 61, Nº. 116, 2021, págs. 111-125
 • “Litúrgia i musicologia, dues ciències humanístiques en col·laboració”, en Eduardo Carrero Santamaría y Sergi Zauner Espinosa (coord), Respondámosle a concierto: estudios en homenaje a Maricarmen Gómez Muntané, 2020, págs. 263-273
 • “El domingo sin eucaristía”, Pastoral Litúrgica: documentación información, ISSN 0210-1866, Nº. 366, 2020, págs. 133-146
 • “El Instituto de Liturgia «ad instar facultatis» del Ateneo Universitario Sant Pacià”, Phase: revista de pastoral litúrgica, Nº. 358, 2020, págs. 657-657
 • “El motu proprio «Magnurn principium» del papa Francisco: Contexto, texto, desafíos y oportunidades”, Phase: revista de pastoral litúrgica, Nº. 356, 2020, págs. 165-178
 • (Amb Rosa Maria Calafat Vila y Catalina Monserrat Roig) El nou mètode de Antoni Portella, una gramática latina en lengua catalana: Menorca y Mallorca en la Ilustración, Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA), 2020.
 • “Espiritualidad de los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Mallorca)”, Liturgia y espiritualidad: revista mensual vinculada al Instituto Superior de Liturgia y al Instituto de Teología Espiritual de Barcelona, Año 50, Nº. 12, 2019, págs. 659-662
 • La litúrgia de la Seu fa cinc-cents anys. La consueta de sagristia de 1511 de la Seu de Mallorca. (Palma, Arxiu Capitular de Mallorca, ms. 3.400). Palma de Mallorca 2015, pp. 565 [tesis doctoral en Filología Catalana].
 • La llegenda hagiogràfica de la invenció de la Mare de Déu de Lluc. Palma 2010. 120 pp.
 • El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l’Arxiu Municipal de Palma. Ajuntament de Palma. Rúbrica 17. Palma 2007, pp. 135 [tesina en Filología Catalana].
 • El missal mallorquí de 1506. Publicacions de la Facultat de Teologia de Catalunya (col·lectània sant Pacià n. 79). Barcelona 2003 [tesis doctoral en teología litúrgica], 572 pp.
 • Iniciació a la morfosintaxi catalana. Edicions Documenta Balear -Menjavents nº 4-. Palma (Mallorca) 1993, pp. 208; 2ª edición revisada y aumentada: Palma (Mallorca) 1995, 235 pp.
 • El català en els rituals de sagraments de la diòcesi de Mallorca (1516-1847). Departament de filologia catalana i lingüística general de la Universitat de les Illes Balears-Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona 1994, 146 pp.