Escoltar

SEGUÍ, Gabriel

 Institución

Gabriel Seguí Trobat
Profesor Titular de Universidad de Liturgia
Ateneu Sant Pacià – Facultat de Teologia de Catalunya -
Institut Superior de Litúrgia de Barcelona
C/ Diputació, 231. 08007 Barcelona
Investigador de la Universitat de les Illes Balears
E-mail: gabriel.palma@foners.net

Currículum

Professor de llengua catalana per a adults por el Estudi General Lul•lià de Palma de Mallorca (1985). Bachiller en teología por la Facultat de Teologia de Catalunya (1993). Licenciado en teología dogmática (orientación: sacramentos-liturgia) por la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” (1995). Doctor en teología, especialidad liturgia, por la Facultat de Teologia de Catalunya-Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (2003). Doctor en Filologia Catalana i Lingüística General per la Universitat de les Illes Balears con la tesis La consueta de sagristia de 1511 de la Seu de Mallorca (Palma, Arxiu Capitular de Mallorca, ms. 3.400). Estudi de les fonts literàries i edició del text (2011).

Profesor-ayudante del Centro de Estudios Institucionales de la Universidad del Norte “Santo Tomás de Aquino” (Buenos Aires) desde 1995 a 2000. Profesor titular ordinario del Instituto Superior de Estudios Teológicos “Cristo Buen Pastor” (Buenos Aires) desde 1996 a 2005. Profesor titular ordinario de sacramentología en el Instituto San José de la diócesis de Morón (Provincia de Buenos Aires) desde 1999 a 2005. Profesor titular extraordinario de la Facultad de Teología de San Miguel (Provincia de Buenos Aires) desde 1998 a 2005. Profesor encargado de curso (2006) y después titular extraordinario de la Facultat de Teologia de Catalunya-Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (2012). Profesor asociado de lengua y literatura catalanas del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears (2009-2016).

Director de la Biblioteca Diocesana de Mallorca (desde 2000). Director del archivo medieval y moderno, y bibliotecario, del Santuario de la Mare de Déu de Lluc-Mallorca (2000-2011). Miembro de la congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María (Mallorca).

Líneas de investigación

Estudio y edición de los textos litúrgicos medievales y renacentistas de la diócesis de Mallorca.

La liturgia y la sacramentología a partir de los presupuestos de la teología de la cultura (línea de profundización teológica).

Publicaciones

Entre sus obras cabe destacar los libros:

  • Iniciació a la morfosintaxi catalana. Edicions Documenta Balear -Menjavents nº 4-. Palma (Mallorca) 1993, pp. 208; 2ª edición revisada y aumentada: Palma (Mallorca) 1995, 235 pp.
  • El català en els rituals de sagraments de la diòcesi de Mallorca (1516-1847). Departament de filologia catalana i lingüística general de la Universitat de les Illes Balears-Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona 1994, 146 pp.
  • El missal mallorquí de 1506. Publicacions de la Facultat de Teologia de Catalunya (col·lectània sant Pacià n. 79). Barcelona 2003 [tesis doctoral en teología litúrgica], 572 pp.
  • El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l’Arxiu Municipal de Palma. Ajuntament de Palma. Rúbrica 17. Palma 2007, pp. 135 [tesina en Filología Catalana].
  • La llegenda hagiogràfica de la invenció de la Mare de Déu de Lluc. Palma 2010. 120 pp.
  • La litúrgia de la Seu fa cinc-cents anys. La consueta de sagristia de 1511 de la Seu de Mallorca. (Palma, Arxiu Capitular de Mallorca, ms. 3.400). Palma de Mallorca 2015, pp. 565 [tesis doctoral en Filología Catalana].