BOSCH JUAN, María del Carmen

 Institució

Maria del Carmen Bosch Juan
Catedràtica emèrita d'Universitat
Facultat de Filosofia i Lletres
Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Universitat de les Illes Balears
Carretera de Valldemossa, Km. 7,5 (Palma, Illes Balears)
 

Email: mboschjuan@gmail.com

Curriculum

Doctora en Filosofia i Lletres (Universitat de Barcelona, Secció de Filologia Clàssica, 1975), Catedràtica de Filologia Llatina de la UIB (2001-2012), Catedràtica emèrita de Filologia Llatina de la UIB des de 2012. Professora adjunta interina de Filologia Llatina de la UIB (1978-1981), Professora adjunta numerària de Filologia Llatina de la UIB (1981-1984), Professora titular de Filologia Llatina de la UIB (1984-2001). Professora ajudant de classes pràctiques de Llengua i Literatura llatines de la UB (1964-1966), Professora numerària de l'INEM “Gaudí” (Reus, 1966-1967), Catedràtica numerària de l'INEM “Joan d’Àustria” (Barcelona, 1967-1975), Catedràtica numerària de l'INEM “Joan Alcover” (Palma, 1975-1984).

Línies de recerca

Humanisme. Tradició clàssica.
 

Participació en el projecte D.G.E.S. PB97-0173 de la Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Filosofia i Lletres), titulat Materialización documental de la interacción de poblaciones en el mundo greco-romano. Paralelismo con el mundo moderno (31-12-1998 a 31-12-2001).

Participació en el projecte BFF2001-0916 de la Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Filosofia i Lletres), titulat Los textos como fuente de información pragmática: estudio de la gestualidad en la antigüedad romana (28-12-2001 al 27-12-2004).

Participació en el projecte HUM 2005-03913 de la Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Filosofia i Lletres), titulat Los textos como fuente de información pragmática: estudio de la gestualidad en la antigüedad romana (II) (31-12-2005 al 30-12-2008).

Participació en el projecte FF12008-01510/ FILO de la Universitat de les Illes Baleares (Facultat de Filosofia i Lletres), titulat Edición crítica y estudio de los Comentarios de erudición (1621) y de otros textos del maestro Bartolomé Jiménez Patón (1569-1640) (1-1-2009 al 31-12-2011).

Participació en el projecte FF12011-22906/ FILO de la Universitat de les Illes Baleares (Facultat de Filosofia i Lletres), titulat Edición crítica y estudio de los Comentarios de erudición (1621) y de otros textos del maestro Bartolomé Jiménez Patón (1569-1640) II (1-1-2012 al 31-12-2014).

Publicacions

  • Bartolomé Jiménez Patón. El virtuos odiscreto, primera y segunda parte, ed. crítica, introducción y notas de Jaume Garau y Mª del Carmen Bosch, Madrid-Frankfurt am Main, Iberoamericana-Vervuert, 2012.
  • Bartolomé Jiménez Patón. Comentarios de erudición (Libro decimosexto), ed. crítica, introducción y notas de Mª del C. Bosch Juan, J. Garau Amengual, A. Madroñal Durán y J.M. Monterrubio Prieto), Madrid, Iberoamericana-Vervuert-CSIC, 2010.
  • Mallorca i el món clàssic II (ed. de M. del C. Bosch y P.J. Quetglas), Barcelona, Estudi General Lul•lià, 2000.
  • M. Dolç, El meu segon ofici. Estudis de llengua i literatura llatines (ed. de M. del C. Bosch), Palma de Mallorca, 1996.
  • AA. VV., Diccionari Llatí-Català, (en colaboración con A. Seva, D. Condom, A. Peris, J.M. Tatger y J. Granados), Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1993.
  • Mallorca i el mónclàssic I (ed. de M. del C. Bosch i P.J. Quetglas), Barcelona, Estudi General Lul·lià, 1991.
  • Miscel·lània d’homenatge a Francesca Massot i Villalonga (coord. de M. del C. Bosch), Palma de Mallorca, 1989.
  • Antígona en la literatura moderna, Barcelona, 1979.
Algunes de les seves obres poden consultar-se en el següent enllaç.