DEYÁ BAUZÁ, Miguel José

 Institució

Miguel José Deyá Bauzá
Professor Titular d'universitat 
Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres
Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Universitat de les Illes Balears
Carretera de Valldemossa, Km. 7,5 (Palma, Islas Baleares)

Email: miguel.deya@uib.es

Curriculum

Professor Titular d'Universitat de l'àrea d'Història Moderna. Premi Extraordinari de Llicenciatura, Premi Extraordinari de Doctorat. Professor Agregat de Batxillerat (1990-99). Antic becari del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.). Actualment pertany a un grup de recerca del C.S.I.C. centrat en la conquesta de Tunísia per Carles I (1535) i a un altre liderat per la Universitat de Barcelona sobre els conflictes socials entorn de la construcció de l'estat modern. Cruz al Mèrit Militar amb distintiu blanc. Director de publicacions de la Societat Arqueològica Lul·liana.

Actualment és IP del projecte de recerca "Conflicte i identitat al Regne de Mallorca (segles XIV-XVIII)" PRD 2018-17, finançat per la Comunitat Autònoma dels Illes Balears a través de la Direcció General de Política Universitària i recerca amb fons procedents de la Llei de l'impost sobre estades turístiques (ITS 2017-06).

Línies de recerca

Història de la manufactura en l'època moderna i medieval, història militar, història econòmica.

Publicacions (selecció)

 • “Salvarse salvando al prójimo: la obra pía de Francesc de Verí”, Cauriensia. Revista Anual de Ciencias Eclesiásticas (2021), 16, pp. 199 – 212.
 • "Cabrera: l'illa supervivent”, Arxipèlag de Cabrera. Història Natural, Ed. Societat d'Història Natural de les Illes Balears, 2021, pp. 723 – 736.
 • "La Negociación con el infiel en época de destemplanza: la monarquía, Berbería y el Reino de Mallorca en la coyuntura de 1515”, Reconocer al infiel. La representación en la diplomacia hispano-musulmana (siglos XVI-XVII), Ed. Sílex universidad, 2021, pp. 49 – 68.
 • «A barroque vision of de conquest of Tunis in 1535: Carlos V sobre Túez by José Cañizares», Mediterranea-Ricerche Storiche (2020), 49, pp. 469 – 492.
 • "Fronteres, guerra i posicionament polític a la Catalunya dels segles XVI i XVII", Pedralbes. Revista d'Història Moderna. Universitat de Barcelona (2020), 39, pp. 47 – 80.    
 • "José María Quadrado y los paradigmas historiográficos del siglo XIX", Publicacions des Born (2020), 27, pp. 37 – 51.
 • “El marinero Antonio Barceló y su tiempo”, El capità Antoni Barceló i la Parròquia de Santa Creu, Palma de Mallorca, Autoritat Portuària de Balears, 2020, pp. 43 – 53.  
 • “Redes y estrategias de colaboración entre mercaderes del Reino de Mallorca (C. 1580-1630)”, Murgetana, 134, 2016 pp. 25-42.
 • “Entre la guerra i el dia a dia: Mallorca de juliol de 1713 a juliol de 1715”, Actes del Congrés Els Tractats d’Utrecht clarors i foscors de la pau, la resistència dels catalans: 9-12 abril 2014, coord. por Joaquim Albareda i Salvadó, Agustí Alcoberro i Pericay, 2015, pp. 415-426.
 • “La política mediterránea de Felipe III vista desde el archipiélago balear (1601-1608)”, Temas y formas hispánicas: arte, cultura y sociedad: BIADIG: Biblioteca áurea digital v.28 / Carlos Mata Induráin (ed. lit.), Anna Morozova (ed. lit.), 2015, pp. 69-83.
 • “Entre la toma de Orán y los pactos con Argel: Las Baleares y la conquista de Bugía”, Orán: historia de la corte chica, coord. por Miguel Angel de Bunes Ibarra, Beatriz Alonso Acero, 2011, pp. 55-82
 • Història de les Illes Balears, L’època foral i la seva evolució (1230-1715), Edicions 62, 2004.
 • Deyá Bauzá, M. J.; Mas Forners, A.; Rosselló Vaquer, R., Història d'Alcúdia. El segle XVI, Ajuntament d'Alcúdia, 2002.
 • La manufactura de la llana a la Mallorca Moderna (segles XVI-XVII), Mallorca, 1998.
 • La manufactura de la lana en la Mallorca del siglo XV, Mallorca, El Tall, 1997.

Algunes de les seves obres poden consultar-se en el següent enllaç.