Escoltar

Organització

 

 

GARAU AMENGUAL, Jaume

Universitat de les Illes Balears

Director

 

RAMIS BARCELÓ, Rafael

Universitat de les Illes Balears

Subdirector 

 

RODRÍGUEZ-GALLEGO, Fernando

Universitat de les Illes Balears

Secretario