Escoltar

L'Institut d'Estudis Hispànics a la Modernitat (IEHM), aprovat en Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de dia 6 de març 2015, a proposta de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, és un centre de recerca dedicat a la història de les idees d'origen hispànic des del Renaixement fins a la primera meitat del segle XVIII.

Les funcions de l'institut serà analitzar, des de les perspectives filosòfica, filològica, teològica, jurídico-política i històrica, les claus que van donar lloc a la modernitat hispànica, tant en la recreació de la filosofia i la literatura antigues com en la forja del món modern.