Simposi d'Història Moderna
 
"Conflictividad e identidad en el Mediterráneo ibérico y el Reino de Mallorca (siglos XVI-XVII)"
 
Sala de Graus. Edifici Ramon Llull 
Universitat de les Illes Balears
5 - 6 d'octubre 2023
  
 Organitza
 
Miguel J. Deyá Bauzá (Univ. de les Illes Balears - IEHM)
 

Aquesta activitat és part del projecte “Conflicte i identitat al Regne de Mallorca (segles XIV–XVIII)” (PRD 2018/17), finançat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través de la Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital amb fons procedents de la Llei de l'impost sobre estades turístiques (ITS 2017-006) 

Per assistir en línia escriviu a: tatiana.diaz@uib.es

 
 
 
PROGRAMA

 

5 d'octubre 2023

9:15 – 9:30 Recepció i benvinguda als ponents

9:30 – 10:00 Inauguració

10:00 – 11:30 Primera sessió
Miguel J. Deyá Bauzá (Universitat de les Illes Balears - IEHM). "El interés común y las aspiraciones individuales: artesanos más que agremiados en el Reino de Mallorca (ss. XVI-XVII)".

Neus Serra Vives (Universitat de les Illes Balears). “La dona a l'activitat gerrera de la Mallorca dels segles XV i XVI”.

Miquel Àngel Capellà Galmés (Universitat de les Illes Balears) i Miguel J. Deyá Bauzá (Universitat de les Illes Balears - IEHM). "Aventures i desventures dels Barovier a Mallorca: una nissaga de vidriers venecians a la recerca de fortuna (1600-1605)".

11:30 - 12:00 Pausa Cafè

12:00 – 13:30 Segona sessió
Ana María Coll Coll (Universitat de les Illes Balears). "El refuerzo de la identidad insular en el siglo XVIII: discurso y acción de las élites locales frente a la gestión estatal"

Antoni Mas Forners (Universitat de les Illes Balears). “De «pagesos» a «pagesia»: canvis en la percepció (i l'autopercepció) del col·lectiu camperol de Mallorca (segles XIV-XVII)” 

Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz (Universidad de Granada). “Defensa de la autonomía de las cofradías, una seña de identidad: tres conflictos granadinos del siglo XVII”

13:30 – 14:00 Debat

14:00 – 16:00 Pausa menjar

16:00 – 17:00 Tercera sessió
Miguel Ángel Bunes Ibarra (IH-CSIC). "El virrey Zanoguera y la defensa de Mallorca".

Miguel Soto Garrido (IH-CSIC/Universidad de Málaga). "Los «infantes moros»: conflicto e identidad en el exilio de dos príncipes saadíes entre Portugal y Castilla (1578-1603)"

17:00 – 18:00 Quarta sessió
Victòria Bauçà Nicolau (IEHM). "L'administració patrimonial en mans femenines a la Mallorca Moderna (ss. XVI-XVII)"

Miguel G. Garí Pallicer (IEHM). “Relaciones inter-estamentales: padrinazgo y madrinazgo de los hijos de artesanos de Palma en el siglo XVII"

18:00 – 18:15 Pausa

18:15 – 20:00 Taula rodona “Identitat i identitats a la Mallorca de l’Edat Mitjana i Moderna”. Participants: Antoni Mas Forners i Miguel J. Deyá Bauzá. Moderador: Rafael Ramis Barceló.

  

  
 
 
6 d'octubre 2023
  

10:00 – 11:00 Cinquena sessió
Antonio Planas Rosselló (Universitat de les Illes Balears - IEHM). “La carta de franquezas de Menorca de 30 de agosto de 1301”

Bartomeu Pastor Sureda (Universitat de les Illes Balears). “Els Font i Roig en els segles XVI i XVII”

Rafael Ramis Barceló (Universitat de les Illes Balears - IEHM). “Fra Julià Font i Roig i l’ordre dominicà a Mallorca”

(Les dues darreres ponències es presentaran conjuntament)

11:00 – 11:30 Pausa Cafè

11:30 – 13:30 Sisena sessió
Antoni Mas Forners (Universitat de les Illes Balears - CERM), Joan-Lluís Monjo Mascaró (CERM) i Josep Mas Martí (CERM). “Emigració, consciència col·lectiva i sentiment identitari: L'emigració mallorquina al Regne de València en el segle XVII i la seva petjada, passada i actual”

Mateu Colom Palmer (Universitat de les Illes Balears). “Bisbes i inquisidors a la Mallorca moderna. Una llarga història d'enfrontaments pel poder”

Francisco J. García Pérez (Universitat de les Illes Balears - IEHM). “«Grandísimas desazones han pasado entre el rey y la reinante». Violencia institucional sobre una reina poco acomodada: el caso de María Luisa de Orleans”.

13:30 – 15:30 Pausa menjar

15:30 – 17:00 Taula rodona “Conflictivitat i identitat a les terres de la Mediterrània (ss. XVI-XVII)”. Participants: Miguel Ángel Bunes Ibarra i Miguel Soto Garrido. Moderador: Miguel J. Deyá Bauzá.

17:00 Conferència de clausura
Àngel Casals Martínez (Universitat de Barcelona). “Identitat urbana i control de l’ordre públic a les societats de la Corona d’Aragó al segle XVI”