L'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM), aprovat en Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de dia 6 de març 2015, a proposta de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, és un centre de recerca dedicat a la història de les idees d'origen hispànic des del Renaixement fins a la primera meitat del segle XVIII.

La funció principal de l'institut és analitzar, des de les perspectives filosòfica, filològica, teològica, jurídico-política i històrica, les claus que van donar lloc a la modernitat hispànica, tant en la recreació de la filosofia i la literatura antigues com en la forja del món modern.

 


 

Clica sobre la imatge per a accedir a la informació   

Simposi d'Història Moderna "Conflictividad e identidad en el Mediterráneo ibérico y el Reino de Mallorca (siglos XVI-XVII)"

5-6 d'octubre 

II Seminari en línia d’Història Moderna «Mujeres mediadoras: influencia y estrategias de poder en los márgenes de la negociación (siglos XVI-XVIII)» 

30 novembre - 1 desembre

 

Butlletí informatiu de l'IEHM
Número 3
Gener - Juny 2023Informació semestral de les activitats organitzades per l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat de la Universitat dels Illes Balears (UIB), a més de les seves publicacions i notícies destacades.

 
 
 
                       

 

Canal de Youtube IEHM