L'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM), aprovat en Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de dia 6 de març 2015, a proposta de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, és un centre de recerca dedicat a la història de les idees d'origen hispànic des del Renaixement fins a la primera meitat del segle XVIII.

La funció principal de l'institut és analitzar, des de les perspectives filosòfica, filològica, teològica, jurídico-política i històrica, les claus que van donar lloc a la modernitat hispànica, tant en la recreació de la filosofia i la literatura antigues com en la forja del món modern.

 


 

    

Expert Seminar online

«Scholasticism and Humanism»

12-14 setembre 

  

 

Butlletí informatiu de l'IEHM
Número 5
Gener - Juny 2024Informació semestral de les activitats organitzades per l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat de la Universitat dels Illes Balears (UIB), a més de les seves publicacions i notícies destacades.

 
 
 
                       

 

Canal de Youtube IEHM